Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lực lượng quân đội, công an của tỉnh đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, phong phú, bám sát tình hình thực tế để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xây dựng được 586 mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Các mô hình tiêu biểu, như: Mô hình Tổ an ninh nhân dân của thị trấn Ba Hàng (T.X Phổ Yên); Tổ Liên gia tự quản, Câu lạc bộ Pháp luật trẻ ở huyện Phú Bình và T.P Thái Nguyên; mô hình vận động đồng bào dân tộc Mông không tin, không theo các đạo lạ, tà đạo và tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình ở xã Phú Đô (Phú Lương); vận động nhân dân tiểu khu Thái an, thị trấn Đu (Phú Lương) không tin theo tổ chức tự xưng “Hội thánh của Đức Chúa trời”; Câu lạc bộ Đồng cảm ở xã Hùng Sơn (Đại Từ)…Thông qua việc xây dựng các mô hình đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho cấp ủy, chính quyền để kịp thời hòa giải nhiều vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu và các thủ đoạn của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Thúy Hằng