Sáng 9-10, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức họp, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Chợ Trung tâm Võ Nhai và Khu Dân cư số 3 thị trấn Đình cả; thi công xây dựng gói thầu số 2, Dự án Hồ sinh thái - Công viên cây xanh thị trấn Đình Cả.

Theo báo cáo, Dự án Chợ Trung tâm Võ Nhai và Khu Dân cư số 3 thị Trấn Đình Cả được quy hoạch với quy mô hơn 98.800m2, trong đó đất khu dân cư là trên 54.600m2, đất chợ là trên 7.400m2, còn lại là các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật khác. Đây là dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi theo điều 62 Luật Đất đai năm 2013 với 110 hộ và 1 tổ chức bị thu hồi đất. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Võ Nhai. Tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng là Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh. Đến nay, đã thu hồi đất của 54 hộ gia đình, cá nhân với diện tích hơn 44.400m2 (đạt 45%). Theo đánh giá, tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án rất chậm. Nguyên nhân chính là do: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất của các hộ còn nhiều sai lệch nên mất nhiều thời gian hoàn thiện, đính chính, điều chỉnh; chủ đầu tư còn thiếu một số thủ tục pháp lý trong triển khai thực hiện.

Đối với Dự án Hồ sinh thái - Công viên cây xanh thị trấn Đình Cả, UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi diện tích đất đợt 1 gần 58.000m2 đất của 70 hộ dân, tổ chức và đã thực hiện chi trả tiền bồi thường. Hiện còn 1 hộ vẫn chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao đất với lý do giá bồi thường thấp. UBND huyện đã xin ý kiến UBND tỉnh thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, chủ đầu tư, lãnh đạo UBND huyện đề nghị đơn vị thi công sớm hoàn thiện các hạng mục của Dự án. Cùng với đó, thị trấn Đình Cả và các cơ quan chuyên môn cùng phối hợp, tiếp tục tuyên truyền để hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường. Đối với Dự án Chợ Trung tâm Võ Nhai và Khu Dân cư số 3 thị Trấn Đình Cả, đề nghị Chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục để ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Các cơ quan liên quan và UBND thị trấn Đình Cả tổ chức rà soát đối tượng sử dụng đất, ban hành thông báo thu hồi đất đợt 3 và tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại là hơn 54.400m2 theo đề nghị của chủ đầu tư.

Đức Anh