Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở
Cập nhật ngày: 11/10/2018 08:45 (GMT +7)
 Đoàn Kiểm tra nắm tình hình công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2018 tại Đảng bộ Bưu điện tỉnh. Ảnh: Thúy Hằng
Đoàn Kiểm tra nắm tình hình công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2018 tại Đảng bộ Bưu điện tỉnh. Ảnh: Thúy Hằng

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên.

Toàn Đảng bộ hiện có 61 TCCSĐ trực thuộc (trong đó 34 đảng bộ cơ sở và 27 chi bộ trực thuộc), với tổng số trên 3.800 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng ủy Khối xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy. Do đó, hằng năm, Đảng uỷ Khối thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác KTGS theo Điều lệ Đảng quy định; thực hiện nghiêm Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 86-QĐ/TW ngày 1-6-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về GS trong Đảng.

Ngoài ra, Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành KT các TCSCĐ trong việc chấp hành, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; KT về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Trên cơ sở đó, 10 năm qua, cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ Khối đã thực hiện tốt công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ Khối đã xác định nhiệm vụ và giải pháp về công tác KTGS, kỷ luật Đảng như sau: Thực hiện KTGS theo chương trình và có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng KTGS tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Để thực hiện nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, Đảng uỷ Khối đã xây dựng Đề án số 07-ĐA/ĐUK, ngày 25-5-2017 về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, giai đoạn 2017-2020"; xây dựng Trang điện tử và tích hợp phần mềm theo dõi sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ hằng tháng. Công tác tập huấn nghiệp vụ về KTGS cho cấp uỷ viên, uỷ viên UBKT cơ sở được coi trọng, hằng năm Đảng uỷ Khối đã tổ chức được 01 lớp tập huấn nghiệp vụ. Năm 2017 và 6 tháng năm 2018, Đảng uỷ Khối đã tổ chức 3 đợt tập huấn cho trên 341 lượt cán bộ và phối hợp với UBKT Tỉnh uỷ tổ chức 01 lớp tập huấn cho 133 cán bộ làm công tác KT.

Trong 10 năm qua, Đảng uỷ Khối đã triển khai KT và tự KT được 122 cuộc với hành trăm lượt đơn vị được kiểm tra; GS thường xuyên và chuyên đề được 37 cuộc. Các cấp uỷ đã coi trong xây dựng chương trình KTGS hằng năm, đến nay, đã có 85% số chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng chương trình bằng văn bản và 100% triển khai thực hiện theo chương trình KTGS; các cuộc tự KTGS theo kế hoạch của cấp uỷ cấp trên chỉ đạo đã thành nền nếp, chất lượng báo cáo tự kiểm tra được nâng lên; thông qua KTGS một số cấp uỷ đã kịp thời xử lý các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên cấp dưới theo đúng nguyên tắc.

Qua KTGS cấp uỷ, tổ chức đảng đã xem xét, xử lý kỷ luật 122 đảng viên, trong đó 79 đảng viên kỷ luật bằng hính thức khiển trách, 29 cảnh cáo, 14 khai trừ; xử lý kỷ luật 8 tổ chức đảng với hình thức khiển trách, trong đó có 3 cấp uỷ cơ sở. Việc xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ trong thời gian qua không có trường hợp nào khiếu nại.

Thông qua công tác KTGS giúp cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đảng viên trong toàn Đảng bộ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác KTGS của Đảng; ngăn chặn và phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; từng bước khắc phục tình trạng buông lỏng trong lãnh đạo của cấp ủy; tiếp tục phát huy vai trò dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; tính tự giác, liên hệ kiểm điểm, làm rõ đúng, sai đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và TCCSĐ…

Để nâng cao chất lượng công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới, Đảng ủy khối tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ; cụ thể hóa các quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm phục vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng; đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban, ngành liên quan trong công tác KTGS, đặc biệt là những vụ việc có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, bảo đảm kết luận khách quan, chính xác, kịp thời. Kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác KTGS của UBKT Đảng ủy khối và UBKT Đảng ủy cơ sở bảo đảm chất lượng, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Qua đó, góp phần xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ khối vươn lên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lê Xuân Phẩm
(Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Được sự nhất trí của Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối họp với Tổ chức phẫu thuật nụ cười Việt Nam (Operation Smile Việt Nam) và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật nhân đạo miễn phí cho...

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 27-36oC
  • Khu vực phía Tây 26-36oC
  • Khu vực phía Nam 27-36oC
  • Khu vực phía Đông 25-36oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 92/Tháng 6 năm 2019-Báo Hằng tháng Báo Tết Âm lịch 2019

Nằm tọa lạc cách trung tâm thành phố Huế 8km, thuộc địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, cầu ngói Thanh Toàn là một trong những cây cầu cổ nhất, có kiến trúc đẹp nhất nước ta, được coi là điểm đến đặc trưng cho hình ảnh thanh bình, êm đềm của đồng quê xứ Huế. Đây là cây cầu gỗ rất quý hiếm...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE