Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao giải Nhất cho thí sinh tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019.
Đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao giải Nhất cho thí sinh tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019.

65 năm xây dựng và trưởng thành (2/11/1954 - 2/11/2019), tuy có sự biến động về mô hình tổ chức, thay đổi về tên gọi, trải qua 14 kỳ đại hội, ở mỗi giai đoạn lịch sử, bằng các chủ trương, phương thức lãnh đạo đúng đắn, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ).

Nhận thức được những khó khăn, thuận lợi, thời gian qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy để lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối đề ra mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ”. Với phương châm “Công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị là cơ bản, công tác xây dựng Đảng là toàn diện”, Đảng ủy Khối đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ. Để cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Đề án số 07- ĐA/ĐUK ngày 25/5/2017 về “Nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 20172020”, đề ra nhiều chỉ tiêu, giải pháp lãnh đạo các chi, đảng bộ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng năm, trong đó xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu cần đạt trong năm để triển khai thực hiện; phát động phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức Trung thành - Tận tụy - Gương mẫu”. 

Thời gian qua, Đảng ủy Khối đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đảng của Đảng bộ Khối. Nhờ triển khai một cách đồng bộ, với cách làm khoa học, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đạt những kết quả quan trọng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, vai trò lãnh đạo của các TCCSĐ đư¬ợc củng cố và từng bước nâng cao. Các cấp ủy đảng đã xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nêu rõ chế độ trách nhiệm và mối quan hệ công tác của cấp ủy với các tổ chức trong cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các chi, đảng bộ làm tốt công tác phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên và quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng phương pháp và lề lối làm việc khoa học, cụ thể. Công tác củng cố tổ chức, kiện toàn cấp ủy ở các cơ sở đảng có biến động về tổ chức và cán bộ được thực hiện kịp thời để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và Đảng bộ Khối. Hằng năm, 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,84%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,4%. Công tác kết nạp đảng viên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra và được nâng cao về chất lượng. Trung bình kết nạp đảng tăng trên 5% so với tổng số đảng viên (đầu nhiệm kỳ). Về quy mô tổ chức đảng cũng đã có sự phát triển, từ chỗ chỉ có gần 20 tổ chức đảng khi mới thành lập năm 1954, đến nay Đảng bộ Khối có 72 TCCSĐ với trên 5.300 đảng viên đang sinh hoạt ở các loại hình tổ chức đảng: Cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ đã nhận được sự lãnh đạo, quan tâm của Tỉnh ủy, chủ động phối hợp công tác với các ban xây dựng Đảng tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã có nhiều giải pháp quan trọng, mang tính đột phá, đi đôi với việc đổi mới phương thức lãnh đạo, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực từ phía cơ sở. Với những thành tích của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ, các tập thể, cá nhân là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các phần thưởng cao quý. Đặc biệt năm 2014, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng là sự ghi nhận thành tích và công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vào truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối... 

Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, để thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, đảng viên. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Khối chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện sớm và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan văn hóa, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới cách ra nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sự tận tâm, trách nhiệm cao của đội ngũ những người làm công tác Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đặc biệt là việc lãnh đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trần Xuân Hựu
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, kỳ thi tiếng Hàn năm 2020 trong ngành Ngư nghiệp sẽ được tổ chức như...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2020/NĐ-CP, trong đó, quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 103/Tháng 05 năm 2020-Báo Hằng tháng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE