Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 ​Từ 1-10, nơi giao dịch về chi NSNN của cả 4 cấp ngân sách được thực hiện tại tầng 2, còn nơi giao dịch về thu NSNN tại tầng 1, Trụ sở KBNN Thái Nguyên.
​Từ 1-10, nơi giao dịch về chi NSNN của cả 4 cấp ngân sách được thực hiện tại tầng 2, còn nơi giao dịch về thu NSNN tại tầng 1, Trụ sở KBNN Thái Nguyên.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Đảng và các quyết định của Bộ Tài chính về việc sáp nhập Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh, bắt đầu từ ngày 1/10/2019, KBNN T.P Thái Nguyên sẽ sáp nhập vào KBNN tỉnh. Việc thay đổi này bước đầu chắc chắn sẽ không tránh khỏi những tác động đến công tác cán bộ cũng như việc thực hiện giao dịch của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Để tìm hiểu về nội dung này, phóng viên Báo Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Tiến, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc KBNN tỉnh.

P.V: Trước hết, xin ông cho biết, công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập của KBNN tỉnh đối với nội dung này đã được thực hiện như thế nào để việc sáp nhập không làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của KBNN tỉnh cũng như các chức năng, nhiệm vụ của KBNN T.P Thái Nguyên?

Ông Nguyễn Mạnh Tiến: KBNN T.P Thái Nguyên là đơn vị trực thuộc KBNN Thái Nguyên, hoạt động phục vụ giao dịch với các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn T.P Thái Nguyên, có doanh số hoạt động lớn, số lượng đơn vị giao dịch nhiều.

Thực hiện Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sáp nhập 15 KBNN thành phố vào KBNN cấp tỉnh, trong đó có sáp nhập KBNN T.P Thái Nguyên, KBNN Thái Nguyên đã có những bước chuẩn bị từ sớm, với mục tiêu duy trì ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động KBNN trên địa bàn, không để việc sáp nhập ảnh hưởng đến giao dịch, hoạt động thu, chi NSNN. Ngay khi chủ trương sáp nhập 15 KBNN thành phố được Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính phê duyệt, KBNN Thái Nguyên đã có văn bản  báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và có văn bản phối hợp với Thành ủy, UBND T.P Thái Nguyên; đồng thời, chỉ đạo KBNN T.P Thái Nguyên có văn bản, thông báo gửi các đơn vị giao dịch để biết và chia sẻ, cùng phối hợp thực hiện đồng bộ, kịp thời.

Về công tác nghiệp vụ, KBNN Thái Nguyên đã ký bổ sung các thỏa thuận phối hợp thu với 5 ngân hàng thương mại trên địa bàn, có văn bản thông báo thay đổi KBNN hạch toán thu đến các cơ quan thu trên địa bàn T.P Thái Nguyên, đảm bảo công tác thu NSNN không bị gián đoạn, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Về công tác chi NSNN, KBNN Thái Nguyên cũng đã phối hợp với UBND T.P Thái Nguyên ban hành văn bản gửi các cơ quan trên địa bàn, đề nghị phối hợp đối số liệu chi, dự toán, số dư tiền gửi với KBNN T.P Thái Nguyên và thay đổi nơi giao dịch từ ngày 1/10/2019. Các phòng chuyên môn của KBNN tỉnh hỗ trợ, rà soát số liệu, các hoạt động nghiệp vụ của KBNN thành phố để cho công tác bàn giao, di chuyển chỗ làm việc được thuận lợi, an toàn, chính xác.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị chỗ làm việc cho công chức cũng được tiến hành song song. Có thể khẳng định, KBNN Thái Nguyên đã làm tốt công tác chuẩn bị, để việc sáp nhập KBNN thành phố sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của KBNN trên địa bàn T.P Thái Nguyên.

P.V: Được biết, không chỉ thực hiện việc sáp nhập đối với KBNN T.P Thái Nguyên mà cùng lúc, KBNN tỉnh cũng tiến hành giảm 2 đầu mối cấp phòng.  Để hạn chế đến mức thấp nhất những xáo trộn trong công tác cán bộ, KBNN tỉnh đã thực hiện các bước như thế nào?

Ông Nguyễn Mạnh Tiến: Như chúng ta đều biết, công tác cán bộ luôn là một trong những vấn đề nhạy cảm, vì tác động đến quyền và lợi ích trực tiếp của những người được sắp xếp, luân chuyển. Chính vì vậy, các bước triển khai cần được thực hiện cẩn thận, bài bản và đúng quy định. Do vậy, Ban lãnh đạo KBNN Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt toàn thể công chức KBNN tỉnh, KBNN T.P Thái Nguyên. Đối với các công chức lãnh đạo cấp phòng, Ban lãnh đạo, cấp ủy tổ chức gặp mặt để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng khi có thay đổi tổ chức bộ máy, ảnh hưởng đến vị trí công tác. Đối với những nguyện vọng chính đáng, phù hợp, Ban lãnh đạo sẽ xem xét, giải thích/giải quyết sao cho phù hợp nhất; còn đối với ý kiến chưa thể được đáp ứng, Ban lãnh đạo cũng sẽ lắng nghe, ghi nhận và giải thích để đả thông tư tưởng cho cán bộ. Với cách làm này, toàn thể công chức đều ủng hộ chủ trương của ngành. Phương án nhân sự được Ban lãnh đạo, cấp ủy KBNN Thái Nguyên bàn bạc kỹ lưỡng, dân chủ, theo đúng quy chế và hướng dẫn của KBNN, có lý, có tình, giải quyết cả những vấn đề trước mắt cũng như có tính đến sự kế thừa, lâu dài. Do vậy, khi phương án đưa ra thực hiện, nhận được sự thống nhất, đồng thuận của toàn thể công chức trong đơn vị.

P.V: Không phải đến khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 thì việc giảm đầu mối mới được KBNN tỉnh tiến hành, mà trước đó, công việc này cũng đã được đơn vị triển khai. Ông có thể chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong việc sắp xếp công tác cán bộ và tổ chức bộ máy?

Ông Nguyễn Mạnh Tiến: Trước khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW, theo tinh thần chỉ đạo tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) và thực hiện Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN” của KBNN, KBNN Thái Nguyên đã báo cáo, tham mưu với cấp có thẩm quyền để thực hiện việc tinh giản tổ chức bộ máy. Theo đó, từ năm 2015, cũng như hệ thống KBNN cả nước, KBNN Thái Nguyên đã giảm 2 phòng thuộc KBNN cấp tỉnh và xóa bỏ 27 tổ nghiệp vụ tại 9 KBNN cấp huyện. Qua đó đã giảm 58 chức danh lãnh đạo.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, từ ngày 1/10/2019, KBNN Thái Nguyên thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo chỉ đạo sáp nhập KBNN T.P Thái Nguyên vào KBNN tỉnh; sáp nhập từ 7 phòng còn 5 phòng tại cơ quan KBNN tỉnh; số lượng công chức lãnh đạo sẽ giảm tương ứng (theo lộ trình sắp xếp) là 7 chức danh.

Tới đây, theo chỉ đạo của KBNN về việc xây dựng Đề án tổ chức lại KBNN cấp huyện thành KBNN khu vực, KBNN Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy giảm từ 8 KBNN cấp huyện còn 7 đơn vị, dự kiến sẽ triển khai trong năm 2020.

Đã qua nhiều lần thực hiện sắp xếp, song cơ bản đơn vị vẫn giữ được sự ổn định, không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện. Bài học được rút ra đối với KBNN tỉnh đó là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan phải luôn chủ động trong mọi công việc; làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ công chức, nhất là công chức lãnh đạo; việc xây dựng phương án, vị trí công việc để chuẩn bị bố trí nhân sự, đảm bảo hợp lý, công tâm, khách quan; đồng thời phải đảm bảo tính dân chủ, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo khi xây dựng phương án.

P.V: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

Thu Hằng
Thực hiện
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, kỳ thi tiếng Hàn năm 2020 trong ngành Ngư nghiệp sẽ được tổ chức như...
Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 02/6/2020.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 103/Tháng 05 năm 2020-Báo Hằng tháng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE